Team Bijen

Team Bijen
 • Open Group
 • Egbert Dijkstra
 • Ons streven is in het voorjaar 2023 de eerste kast neer te zetten. Het eerste volk zal via ons netwerk aangeschaft worden. In overleg met boeren en bestuur zouden we in de loop van 2023 willen uitbreiden met een tweede kast - voor opvang van een zwerm. Dus beginnen met 2 kasten en eventueel uit breiden met een 3e kast later in 2023. Kasten die geschikt zijn voor natuurlijk imkeren, bijvoorbeeld een Toplattenkast of Einraumbeute.

  We staan voor een gezond en vitaal bijenvolk. Door honing niet te oogsten maar verzegeld in de kasten te laten hangen, voeden de bijen zich in de winter met hun eigen, ultieme, voeding. Een honingdieet zou op termijn ook bijenziektes kunnen voorkomen. In principe gaat een natuurlijke imker uit van de zelfgenezende kracht in het volk en vindt er geen (chemische) bestrijding van bijvoorbeeld varroa plaats. Zelfbouw van raten, zwermen en eigen honing als voeding in de winter dragen hier in grote mate aan bij.

  Voor wat betreft een veel voorkomende ‘angst’ bij mensen dat de honingbij de wilde bij in de weg zit, daar hebben onderzoekers van ‘Stichting Werkgroep Pollenonderzoek’ onlangs geruststellend op gereageerd. Door uitvliegen bij verschillende temperaturen, andere voorkeuren v.w.b. drachtplant en verschillend vliegbereik komen honingbij en wilde bij/wilde vlieger elkaar niet continu tegen. Een honingbij wil vliegen naar een hoofddracht – liefst één soort; wilde bijen bezoeken graag meerdere soorten planten, hier een bosje daar een bosje. Aanplant van drachtplanten betekent helaas niet dat de (honing)bijen per se dáár hun voedsel willen gaan halen.

  Van belang is dat er niet te veel bijenkasten op één bijenstand staan, maar dat is het streven van dit team ook helemaal niet. Tevens moet voldoende kennis en ervaring in de groep worden opgebouwd om de kasten en het bijenvolk op een goede manier te beheren. We willen in nauwe samenwerking met andere werkgroepen (bodemonderzoek, ecologie, planten en fruitteelt) bepalen op welke manier bodem + planten + wilde vliegers + honingbijen elkaar kunnen gaan versterken. Bijvoorbeeld: het behoud van de houtwallen. Deze hebben gunstige effecten op de leefomgeving van allerlei insecten.

  Vanaf 2023 zouden we van één naar drie kasten willen. En binnen vijf jaar, afhankelijk van het aantal actieve deelnemers, wellicht naar een kleine bijenstand van vijf kasten (en korven). - we controleren de raten op aanwezigheid van broed in alle stadia en voldoende (verzegelde) honing; - gaan controleren op bijenziektes; - controleren de vitaliteit van de imme; - houden de bouwdrift in de gaten: - krabben overtollige propolis – ‘kit’ – weg; - vangen zwermen; - zorgen voor voldoende honing, evt. aangevuld met suikerwater om het volk te kunnen laten overwinteren; - enz.

  Binnen het team is interesse in zowel honingbijen als wilde bijen/vliegers. We sluiten ons aan bij een holistische benadering waarbij bodem, aanplant en honingbijen & wilde vliegers elkaar zullen gaan versterken. We focussen ons op korte termijn vooral op het neerzetten en beheren van een eerste kast met een zwerm honingbijen.

  Raakvlakken met andere teams Met werkgroep ‘natuur’ hebben we raakvlakken als het wilde bijen, en ook honingbijen, aangaat. Ten aanzien van bijvoorbeeld aanplant van extra drachtplanten die aantrekkelijk zijn voor de wilde vlieger en honingbij, het monitoren van boom- en plantsoorten, zouden beide teams met elkaar kunnen optrekken. In de toekomstige kruidentuin halen bijen hun nectar en stuifmeel. En geven ze bestuiving terug. De aangeplante kastanjebomen gaan bijen voorzien van propolis. Sloten, t Spaarne, greppels, poeltjes en vijvers zullen door bijen veelvuldig worden bezocht. (‘bijenbar’) De nabijheid van fruitbomen en gewassen op de boerderij, en daarnaast de grote verscheidenheid aan bomen en planten in de omgeving zal garant staan voor succesvolle foerageer vluchten.

  Coördinator: Brigitte Nolte (06-44392230), bnolte@kpnmail.nl.

  Assistent: Sandra Maks, (06-52687784), sandra@maks.eu

Je moet sign up or ingelogd zijn om informatie over Teams en Ploegen te kunnen zien.