Team Natuur

Team Natuur
 • Open Group
 • Egbert Dijkstra
 • Team Natuur richt zich met name op versterken van de biodiversiteit. We monitoren, dragen bij aan herstel van de biodiversiteit en delen onze kennis met de leden en daarbuiten. In 2022, zijn we gestart met het team en het opzetten van verschillende activiteiten en bouwen dit langzaam uit. De activiteiten vragen veel inzet van de leden en voortdurende afstemming met het doel van onze boerderij; op een duurzame wijze eten produceren. Team Natuur adviseert, waar nodig vanuit het oogpunt van biodiversiteit op andere initiatieven die worden ontplooid op de Herenboeren Heemstede (HBH) inclusief de algemene bedrijfsvoering.

  De werkzaamheden van Team Natuur zijn onderverdeeld in drie subonderdelen:

  • Bovengrondse biodiversiteit (monitoring en herstel)
  • Bodemgezondheid en-biodiversiteit (regeneratie en monitoring),
  • Educatie over biodiversiteit

  Omdat gestructureerde monitoring een arbeidsintensieve activiteit zijn we bescheiden begonnen met systematische monitoring van broedvogels. In 2023 zijn we begonnen met monitoring van de flora en in 2024, hebben we dit uitgebreid met dag- en nachtvlinders monitoren en bodemfauna.

  Deze systematische monitoring wordt aangevuld met eenmalige activiteiten gericht op specifieke soortgroepen (bodemdieren, waterdieren, etc.). Ten slotte hechten we ook veel waarde aan losse waarnemingen. Hiervoor is “Heemstede Herenboerderij” aangemaakt op www.waarneming.nl. We moedigen iedereen aan om flora en fauna op de boerderij vast te leggen op waarnemingen.nl of via de app “ObsIdentify”. Via waarneming.nl / ObsIdentify. worden alle waarnemingen binnen de grenzen van HBH automatisch gebundeld. We gebruiken dit portaal dus voor zowel de systematische monitoring als de eenmalige activiteiten en losse waarnemingen. Op basis van de ingevoerde waarnemingen kunnen we overzichten maken van de aanwezige soorten.

  In 2023 is een begin gemaakt met het verzamelen van gegevens over de bodemgesteldheid op het terrein van de boerderij. We hebben gekeken naar het bodemprofiel, grondwaterstand en bodembiologie. Voor de regeneratie van de boerderijgronden is het streven te werken aan de productie van "bio complete" compost.

  Bij educatie is het doel om de leden en hun kinderen kennis te laten maken met de vele aspecten van het biologische boerenbedrijf en de vele uitdagingen die zich voordoen. Wij organiseren filmavonden met discussie na afloop en activiteiten gericht op kinderen, zoals het maken van insectenhotels en vleermuiskasten, maken van vetbollen voor de vogels e.d. Ook de wekelijkse Nieuwsbrief is een belangrijk instrument voor educatie.

  Zie voor meer informatie ons Jaarverslag 2023.

  Voor 2024 heeft het Noord Hollands Groen Fonds €2.250,00 subsidie toegekend ter ondersteuning van ons initiatief om meer biodiversiteit te creëren bij de boerderij. Het budget is met name voor de aanplant van (inheemse) haagplanten en ander vaste planten.

  Inmiddels heeft een groep studenten van Hogeschool Larenstein een landschapsplan gemaakt voor onze boerderij. Wij bekijken of en hoe  we onze plannen voor aanplant van de hagen en planten laten inspireren door de voorstellen in het landschapsplan.  In de tweede helft van 2024 gaan we de hagen en planten in de grond zetten.

  Coördinator Team Natuur: Marian Tankink,  marian.tankink@gmail.com

  Coördinator Bovengrondse biodiversiteit: Martijn Los

  Coördinator Bodembiodiversiteit en regeneratie: Mark Keijzers, (06-22499143), markkeijzers@me.com

  Coördinator Educatie: Marcel Oomen

  Coördinator: Marian Tankink, (06-44692537), mariantankink@gmail.com
Je moet sign up or ingelogd zijn om informatie over Teams en Ploegen te kunnen zien.